Công ty TNHH Xây Dựng và Đầu Tư thương mại Hợp Thành 

 

  Trạm trộn bê tông số 1 – Bê tông Hợp Thành

  Vị trí: Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội

  Trạm trộn bê tông số 1 – Bê tông Hợp Thành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm với trạm trộn bê tông tổng công suất 150m3/h.

         Về năng lực vận chuyển, cung cấp bê tông: Trạm trộn bê tông số 1 với 15 xe bồn vận chuyển bê tông loại 12 m3. Kết hợp với 05 bơm cần 55m, 46m, 42m, 37m (có sự luân chuyển thiết bị giữa các trạm trộn khi cần thiết) có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng về thời gian cũng như khối lượng.

        Trạm bê tông số 1 có thể cung cấp bê tông cho toàn bộ các khu vực trong nội thành thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh, Mê Linh, Bắc Ninh,...

        Về sản phẩm bê tông thương phẩm: Trạm trộn bê tông số 1 với đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm kết hợp với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại. Chúng tôi có khả năng cung cấp tất cả các dòng sản phẩm bê tông thương phẩm chất lượng cao như:

     + Bê tông thông thường (R28 đạt mác thiết kế) với mọi cấp độ sụt ( từ 12+_2 đến 18+_2, 20+3, … )

     + Bê tông tuổi sớm ngày: R7, R3 đạt mác thiết kế

     + Bê tông đặc biệt: Bê tông chống thấm (từ cấp w6 đến w12), bê tông chống ăn mòn (Chống ăn mòn sơ cấp), bê tông tự lèn (Độ chảy loang 60+_10, 50+_10 cm), bê tông cường độ cao (M600, M700, …), … .

Công ty TNHH Xây Dựng và Đầu Tư thương mại Hợp Thành 

 

  Trạm trộn bê tông số 2 – Bê tông Hợp Thành

  Vị trí: Cảng Tiên Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

  Trạm trộn bê tông số 2 – Bê tông Hợp Thành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm với 2 trạm trộn bê tông tổng công suất 300 m3/h.

  Về năng lực vận chuyển, cung cấp bê tông: Trạm trộn bê tông số 2 với 20 xe bồn vận chuyển bê tông loại 12 m3 kết hợp với 4 bơm cần 55m, 46m, 42m, 37m (có sự luân chuyển thiết bị giữa các trạm trộn khi cần thiết) có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng về thời gian cũng như khối lượng.

  Trạm bê tông số 2 có thể cung cấp bê tông cho toàn bộ các khu vực trong tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh,…

  Về sản phẩm bê tông thương phẩm: Trạm trộn bê tông số 2 với đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm kết hợp với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại. Chúng tôi có khả năng cung cấp tất cả các dòng sản phẩm bê tông thương phẩm chất lượng cao như:

     + Bê tông thông thường (R28 đạt mác thiết kế) với mọi cấp độ sụt ( từ 12+_2 đến 18+_2, 20+3, … )

     + Bê tông tuổi sớm ngày: R7, R3 đạt mác thiết kế

     + Bê tông đặc biệt: Bê tông chống thấm (từ cấp w6 đến w12), bê tông chống ăn mòn (Chống ăn mòn sơ cấp), bê tông tự lèn (Độ chảy loang 60+_10, 50+_10 cm), bê tông cường độ cao (M600, M700, …), … .

     

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thương mại Hợp Thành 

 

  Trạm trộn bê tông số 3 – Bê tông Hợp Thành

  Vị trí: Cảng Khuyến Lương- Phường Yên Sở- Quận Hoàng Mai- Hà Nội

  Hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm với trạm trộn bê tông công suất 150 m3/h.

  Về năng lực vận chuyển, cung cấp bê tông: Trạm trộn bê tông số 3 với 8 xe bồn vận chuyển bê tông loại 12 m3 kết hợp với 2 bơm cần 42m, 37m (có sự luân chuyển thiết bị giữa các trạm trộn khi cần thiết) có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng về thời gian cũng như khối lượng.

  Về sản phẩm bê tông thương phẩm: Trạm trộn bê tông số 3 với đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm kết hợp với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại. Chúng tôi có khả năng cung cấp tất cả các dòng sản phẩm bê tông thương phẩm chất lượng cao như:

     + Bê tông thông thường (R28 đạt mác thiết kế) với mọi cấp độ sụt ( từ 12+_2 đến 18+_2, 20+3, … )

     + Bê tông tuổi sớm ngày: R7, R3 đạt mác thiết kế

     + Bê tông đặc biệt: Bê tông chống thấm (từ cấp w6 đến w12), bê tông chống ăn mòn (Chống ăn mòn sơ cấp), bê tông tự lèn (Độ chảy loang 60+_10, 50+_10 cm), bê tông cường độ cao (M600, M700, …), … .

Công ty TNHH Xây Dựng và Đầu Tư thương mại Hợp Thành 

 

  Trạm trộn bê tông số 4 – Bê tông Hợp Thành

  Vị trí: Phong Cốc - Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên

  Trạm trộn bê tông số 4 – Bê tông Hợp Thành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm với trạm trộn bê tông công suất 150 m3/h.

  Về năng lực vận chuyển, cung cấp bê tông: Trạm trộn bê tông số  với 13 xe bồn vận chuyển bê tông loại 12 m3 kết hợp với 5 bơm cần 55m, 46m, 42m, 37m (có sự luân chuyển thiết bị giữa các trạm trộn khi cần thiết) có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng về thời gian cũng như khối lượng.

  Trạm bê tông số 4 có đủ khả năng cung cấp bê tông thương phẩm cho toàn bộ các khu vực trong tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương,...

  Về sản phẩm bê tông thương phẩm: Trạm trộn bê tông số 4 với đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm kết hợp với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại. Chúng tôi có khả năng cung cấp tất cả các dòng sản phẩm bê tông thương phẩm chất lượng cao như:

     + Bê tông thông thường (R28 đạt mác thiết kế) với mọi cấp độ sụt ( từ 12+_2 đến 18+_2, 20+3, … )

     + Bê tông tuổi sớm ngày: R7, R3 đạt mác thiết kế

     + Bê tông đặc biệt: Bê tông chống thấm (từ cấp w6 đến w12), bê tông chống ăn mòn (Chống ăn mòn sơ cấp), bê tông tự lèn (Độ chảy loang 60+_10, 50+_10 cm), bê tông cường độ cao (M600, M700, …), … .

,

0936.405.366