Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp bê tông có chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất khu vực miền Bắc.

SỨ MỆNH

Chung tay xây dựng một Việt Nam to đẹp hơn, vững chắc hơn.

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần các bên cùng phát triển.

Đổi mới: Luôn đổi mới trong tư duy và hành động, tạo ra những giá trị vượt trội.

Cam kết: Cam kết các vấn đề khi các vấn đề đó đã được phê duyệt và triển khai.

Cộng đồng: Đóng góp các giá trị cho xã hội và thể hiện trách nhiệm với xã hội của Doanh nghiệp.

Trao quyền: Sẵn sàng trao quyền và chia sẻ lợi ích với cán bộ công nhân viên.

Thống nhất: Đoàn kết, đồng cảm, sẻ chia vì mục tiêu chung của Doanh nghiệp.

An toàn: Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như các đối tác, khách hàng.

Trọng tâm: Lấy khách hàng làm trọng tâm trong sự phát triển của doanh nghiệp.

0936.405.366