CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP THÀNH

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tổng giám đốc: Phùng Văn Chưởng

Bê tôngbê tông chất lượng caobê tông thương phẩmbê tông Hợp Thànhtrạm trộn bê tông.

to-top