CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP THÀNH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP THÀNH

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tổng giám đốc: Phùng Văn Chưởng

Bê tôngbê tông chất lượng caobê tông thương phẩmbê tông Hợp Thànhtrạm trộn bê tông.

to-top