Dự án cảo tạo, nâng cấp VIỆN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA VẮC XIN và SINH PHẨM Y TẾ

Dự án cảo tạo, nâng cấp VIỆN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA VẮC XIN và SINH PHẨM Y TẾ

Thông tin chi tiết dự án

Dự án: Cải tạo, nâng cấp trang thiết bị VIỆN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TÊ

Gói thầu: XL- TB 01/2020: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình

Địa điểm: Phường Đại Kim- quận Hoàng Mai- Hà Nội

Nhà thầu: Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 52

Thời gian: 12/202

                

 

0936.405.366