Công trình: TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG

Công trình: TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG

Thông tin chi tiết dự án

Công trình: TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG

Địa điểm: Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà thầu và đơn vị thi công: Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Unicons

Thời gian : T5/2021=> 30/04/2022

0936.405.366