Bệnh viện đa khoa hiện Lương Tài - Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa hiện Lương Tài - Bắc Ninh

Thông tin chi tiết dự án

Địa điểm: Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng y tế Bắc Ninh

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hồng Lâm.

 

0936.405.366