Năng lực thiết bị


NĂNG LỰC XE MÁY, TRANG THIẾT BỊ

I. DANH MỤC THIẾT BỊ

STT TÊN THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG NĂM SẢN XUẤT NƯỚC SẢN XUẤT TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG
1 Trạm bê tông Trạm 04 2015 Liên doanh 60m3/h, 100m3/h 120m3/h

150m3/h

2 Xe trộn bê tông nhãn hiệu HOWO Xe 5

14

2010

2017

China 11m3
3 Máy xúc lật Liugong Xe 4 2010 China Dung tích gầu 3m3/h
4 Xe bơm bê tông di động Huyndai – Concord tầm với 37m Xe 1 2009 Hàn Quốc 100m3/h
5 Xe bơm bê tông di động Daewoo – Concord tầm với 42m Xe 1 2008 Hàn Quốc 100m3/h
6 Bơm bê tông tự hành Xe 1 2011 Trung Quốc 100m3/h
7 Khuôn đúc mẫu các loại Cái 500 2015 Việt Nam 100
8 Thiết bị thí nghiệm: Cân, côn thử độ sụt, sàng cốt liệu …. Bộ 30 2015 Trung Quốc

Sử dụng tốt

 

II. CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

1. Chứng nhận kiểm định trạm 100m3/h

Hieu chuan HD 1-1                           Hieu chuan HD 1-2

2. Chứng nhận kiểm định trạm 150m3/h

Hiệu chuẩn trạm 150 (1)                         Hiệu chuẩn trạm 150 (2)

III. HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

Bê tôngbê tông chất lượng caobê tông thương phẩmbê tông Hợp Thànhtrạm trộn bê tông.