Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP THÀNH

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

So do to chuc

 

 

II. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Giám đốc: Phùng Văn Chưởng

 

Bê tôngbê tông chất lượng caobê tông thương phẩmbê tông Hợp Thànhtrạm trộn bê tông.