Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỢP THÀNH

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨCSƠ ĐỒ TỔ CHỨC-1

II. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Giám đốc: Phùng Văn Chưởng

 

Bê tôngbê tông chất lượng caobê tông thương phẩmbê tông Hợp Thànhtrạm trộn bê tông.