DỰ ÁN TẠI HẢI DƯƠNG

 


MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HẢI DƯƠNG – BÊ TÔNG HỢP THÀNH

 

1. NHÀ MÁY DURING VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 4

Vị trí: Khu Công nghiệp Đại An mở rộng – Hải Dương

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh

151023_During_Bird View_01_op1

 

160411_During_Man View_Op2

 

2. DỰ ÁN NHÀ MÁY GIA CÔNG NHÔM KÍNH

Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần HASKY

Vị trí: Huyện Tứ Kỳ – Hải Dương

Diện tích: 5.500 m2 cầu trục 5T

NHÀ MÁY GIA CÔNG NHÔM KÍNH 1 NHÀ MÁY GIA CÔNG NHÔM KÍNH 2

Bê tôngbê tông chất lượng caobê tông thương phẩmbê tông Hợp Thànhtrạm trộn bê tông.