DỰ ÁN TẠI BẮC NINH

 


DỰ ÁN TẠI TỈNH BẮC NINH

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Địa điểm: Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị và phát triển nông thôn

Bac Ninh University

2. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LƯƠNG TÀI

Địa điểm: Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng y tế Bắc Ninh

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Hồng Lâm

Benh-vien-da-khoa-huyen-luong-tai

 

Bê tôngbê tông chất lượng caobê tông thương phẩmbê tông Hợp Thànhtrạm trộn bê tông.