HT7

  LỜI GIỚI THIỆU Kính gửi: ……………………………………………………………….. Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hợp Thành xin ...

[Chi tiết...]